COL·LECCIÓ DE PARAULES ESPECIALS

Aquí teniu la col·lecció completa amb totes les paraules que heu enviat...


Aquí teniu una altra vegada la col·lecció completa però es destaquen les més elegides. Com més gran és la paraula, més persones l'heu elegida...


I aquí teniu només les paraules repetides, és a dir, les que almenys dues persones heu elegit...


Què trobau de la nostra col·lecció
de paraules especials?
Quines coses vos criden l'atenció?

Crec que permet dedicar-hi
una estoneta i reflexionar.
Pensau, parlau-ne i enviau-me
les vostres reflexions!!!

I, a part, vos propòs alguns jocs i algunes activitats que podeu fer a partir de les paraules. Teniu diferents propostes. Triau-ne només una per fer...

☑Crear frases a partir de les paraules (mímim 6 frases). A cada frase s'hi han de combinar dues paraules de la col·lecció.

☑Elegir algunes paraules (de 2 a 4 paraules) i escriure una petita història amb les paraules elegides. Heu de posar un títol a la història.

☑Elegir 10 paraules i ordenar-les alfabèticament.

☑Cercar al diccionari algunes paraules que no coneixeu. O encara millor, investigar el seu significat amb l'ajuda de pares i mares, padrins i padrines.

☑Jugar a les paraules encadenades (escrivint la cadena). Podeu encadenar només tenint en compte la primera i la darrera lletra. No cal haver d'encadenar la síl·laba.

Comentaris

Entrades populars