PROPOSTA DE TASCA DE DM, 19/05/20 - MATES

Avui treballarem la resolució de problemes amb dues tasques diferents.

ACTIVITAT 1

Llegeix els tres problemes següents i decideix què hem de calcular a cada problema

Al quadern basta que posis la lletra del problema i l'opció correcta de les quatre que tens davall cada un.

No s'han de resoldre els problemes. Només m'heu de dir què heu de calcular en cada cas.

Aquí teniu els tres problemes...


ACTIVITAT 2

Llegeix els següents problemes. Pensa decideix quins es resolen amb una suma, quins amb una resta i quins amb una multiplicació

Al teu quadern basta que posis les lletres seguint el següent esquema:

      - Problemes que es resolen amb una suma:

      - Problemes que es resolen amb una resta:

      - Problemes que es resolen amb una multiplicació:

No has de copiar els problemes ni tampoc els has de resoldre. Només has d'entendre i decidir quina operació resol cada un d'ells.

Aquí tens els problemes...
Comentaris

Entrades populars