Acabats els pòsters dels exploradors i les exploradores!

Aquesta setmana hem avançat molt en la feina d'investigació dels exploradors i les exploradores. Mirau, mirau...


I gràcies a la bona feina, tots els grups cooperatius hem aconseguit acabar els nostres pòsters. 
A més a més, hem dedicat una estoneta a reflexionar sobre tot el que hem fet per realitzar aquesta tasca.

Ens n'hem adonat del procés que hem seguit i de les passes que hem donat per arribar on hem arribat. I és que partírem d'un cúmul d'informació aportada (llibres, papers escrits a mà, còpies d'informació extreta d'internet...). Ens centràrem en un guió de feina on hem anat posant ordre a la informació que ens interessava. A més a més, hem revisat l'ortografia i la coherència de la informació que hem escrit al guió. I hem acabant aferrant al pòster uns cartellets on hem escrit la informació ja revisada, en bona lletra i repassada amb bolígraf, amb uns títols de colors i una foto de l'explorador amb un marc que hem dissenyat.

Ara sabem que el resultat no hauria estat el mateix si haguéssim posat directament la informació damunt la cartolina. Ha estat un bon entrenament perquè els propers cursos a l'escola i a l'institut haurem de realitzar tasques semblants. Així que si volem aconseguir un bon resultat, ens hi hem d'esforçar.

I tota aquesta reflexió ens ha servit per autoavaluar la feina feta en grup cooperatiu. Hem emprat una rúbrica d'avaluació on ens hem puntuat d'1 a 4 diferents aspectes (els coneixements guanyats, el treball en equip...). L'objectiu no és altre que tenir clares les coses que feim bé i potenciar-les, així com revisar aquelles en les quals hem de millorar.Dilluns donarem a conèixer l'explorador o exploradora que hem estudiat a la resta de companys de l'aula. Prepararem abans l'exposició oral del treball perquè també ens l'autoavaluarem i ens l'avaluaran els companys i les mestres.

Na Cati ens ha dit que està orgullosa de nosaltres
i ens ha donat l'enhorabona per la feina feta.

Comentaris

Entrades populars