Històries d'exploradors i exploradores

Si volem anar a la piscina, què hem de tenir en compte i preveure abans, durant i després? 

Aquesta ha estat la pregunta amb la qual hem començat el dematí. 

Segur que se vos ocorren moltes coses. A nosaltres també.

Però darrera aquesta pregunta, n'ha venguda una altra. Realment na Margalida i na Cati era a la següent pregunta a la qual volien que nosaltres donéssim resposta. La primera només ha servit per començar a fer funcionar les neurones.

Quines coses hem de tenir en compte
per crear una història?

Ho hem parlat en grup cooperatiu i, seguint l'estructura del llapis enmig, hem fet un llistat de les qüestions que creim que hem de tenir en compte per crear una història. Tenir una idea i decidir un títol, pensar uns personatges, escriure sense faltes i aplicant les normes ortogràfiques que ja sabem, decidir un inici i un final... són algunes de les idees que se'ns han ocorregut. 

Després d'aquesta primera part, i tenint en compte les idees que hem pactat en grup cooperatiu, hem creat un primer esborrany de la nostra història. L'hem anada creant aportant-ne cadascú un bocinet. 

Avui no hem acabat perquè escriure correctament és una tasca molt laboriosa. Així que, continuarem.
Comentaris

Entrades populars