Respostes i conclusions per a les diferents preguntes

Abans ens fèiem preguntes: Com és l'interior de la Terra? S'ha explorat mai l'interior de la Terra? Fins a on s'ha explorat? Qui ho ha fet? ...

Ara ja tenim respostes. 

Hem dedicat les darreres sessions de projecte a extreure conclusions i a posar en ordre tota la informació d'algunes de les preguntes. 

Primer treballam en grups cooperatius i després feim una posada en comú amb tot el grup aula.

Comentaris

Entrades populars